วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิรัติ คือ เจตนางดเว้นจากการทำผิดศีล มี 3 อย่าง
สมาทานวิรัติ สำหรับคนทั่วไป เจตนางดเว้นด้วยการสมาทานศีลไว้ล่วงหน้า
สัมปัตตวิรัติ สำหรับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเจตนางดเว้นเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะทำให้ผิดศีล
สมุจเฉทวิรัติ สำหรับพระพุทธเจ้า เจตนางดเว้นเด็ดขาด ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว
บริวารของการฆ่า คือ
1. การฆ่า ทำให้ศีลขาด
2. การทำร้ายร่างกาย ทำให้ศีลด่างพร้อย
3. การทรกรรม ทำให้ศีลด่างพร้อย
หลักวินิจฉัยบาปกรรม (การฆ่า) 3 อย่าง คือ
1. วัตถุ หมายถึง สัตว์ที่ถูกฆ่า
2. เจตนา หมายถึง เจตนาของผู้ฆ่า
3. ประโยค หมายถึง วิธีการฆ่า
การกระทำเป็นโจรกรรม มี 14 อย่าง
1. ลัก ขโมยเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่เห็น
2. ฉก ชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของ
3. กรรโชก ทำให้เขากลัวแล้วให้ทรัพย์ หรือยกเว้นให้ไม่ต้องเสียทรัพย์
4. ปล้น ร่วมกันหลายคน มีอาวุธเข้าปล้นทรัพย์
5. ตู่ อ้างหลักฐานพยานเท็จหักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
6. ฉ้อ โกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น
7. หลอก ปั้นเรื่องขึ้นให้เขาเชื่อแล้วให้ทรัพย์
8. ลวง ใช้เล่ห์เอาทรัพย์ด้วยเครื่องมือลวง
9. ปลอม ทำหรือใช้ของปลอม
10. ตระบัด ยืมของคนอื่นมาใช้แล้วยึดเอาเสีย
11. เบียดบัง กินเศษกินเลย
12. สับเปลี่ยน แอบสลับเอาของผู้อื่นซึ่งมีค่ากว่า
13. ลักลอบ หลบหนีภาษีของหลวง
14. ยักยอก ใช้อำนาจหน้าที่อันมีอยู่ ถือเอาทรัพย์โดยไม่สุจริต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น