วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วิชาอาวุธศึกษา

แบบทดสอบวิชาอาวุธ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. ถ้าท่านเป็นพลยิงผู้ช่วย ปก.เอ็ม.60 ทราบหรือไม่ว่าเขตการยิงปกติเท่าใด

. 785 มิลเลียม . 875 มิลเลียม

. 585 มิลเลียม . 857 มิลเลียม

2. ถ้าท่านเป็นพลยิง ปก.เอ็ม.60 ท่านต้องการเปลี่ยนลำกล้องทุก 1 นาที จะต้องปฏิบัติอย่างไร

. ยิงปืน 100 นัด/นาที หรืออัตราการยิงธรรมดา

. ยิงปืน 450 นัด/นาที หรือยิงอัตราต่อเนื่อง

. ยิงปืนด้วยอัตราการยิงเร็วสูงสุด (550 นัด/นาที)

. ยิงปืนด้วยอัตราการยิงเร็วปานกลาง (550 นัด/นาที)

3. ปก.เอ็ม.60 เมื่อบรรจุทำการยิง เลิกบรรจุ และตรวจปืน จะต้องปฏิบัติเมื่อใด

. ขณะที่ปืนตั้งอยู่บนขาหยั่งและลูกเลื่อนได้บรรจุกระสุนเข้ารังเพลิงแล้ว

. ขณะลูกเลื่อนอยู่ในตำแหน่งทั้งเปิดและปิดลูกเลื่อน

. ขณะลูกเลื่อนอยู่ในตำแหน่งเปิดลูกเลื่อน

. ขณะลูกเลื่อนอยู่ในตำแหน่งปิดลูกเลื่อน

4. ก่อนจะดึงลูกเลื่อนมาด้านหลัง ข้อใดถูกที่สุด

. แผ่นห้ามไกจะต้องเสียบอยู่ในตำแหน่ง ยิง

. แผ่นห้ามไกจะต้องเสียบอยู่ในตำแหน่ง ห้ามยิง

. จะต้องปรับหน้าลูกเลื่อนให้เป็น “NO GO”

. จะต้องปรับหน้าลูกเลื่อนให้เป็น “NO FIRE”

5. ในระหว่างการฝึก ปก.เอ็ม.60 จะปลอดภัยเมื่อใด

. ลูกเลื่อนอยู่ข้างหลังสุด

. ลูกเลื่อนอยู่ข้างหน้าสุด

. ลูกเลื่อนอยู่ในลักษณะใดก็ได้ แต่แผ่นห้ามไกต้องอยู่ในตำแหน่งห้ามไก

. ลูกเลื่อนถูกยึดอยู่ข้างหลังด้วยกระเดื่องไกแล้ว

6. วงรอบการทำงานของ ปก.เอ็ม.60 ที่จำกันง่ายๆ และท่องกันสั้นๆ น่าจะเป็นข้อใด

. เข้า ขัด ปลด ยิง ป้อน รั้ง คัด ขึ้น

. ขึ้น ขัด เข้า ปลด ป้อน ยิง รั้ง คัด

. ปลด ป้อน ยิง รั้ง คัด ขึ้น เข้า ขัด

. ป้อน เข้า ขัด ยิง ปลด รั้ง คัด ขึ้น

7. การยิง ปก.เอ็ม.60 ถ้ากระสุนไม่ถูกรั้งออกมา ให้เหนี่ยวไกพยายามยิงกระสุนออกไปใหม่ ถ้ากระสุนไม่ลั่นและลำกล้องร้อน เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในกรณีกระสุนไม่ลั่นเองนั้น จะต้องคอยอย่างน้อยกี่นาที

. 5 นาที . 10 นาที

. 15 นาที . 20 นาที

8. ข้อใดเป็นการแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใดของ ปก.เอ็ม.60

. การปฏิบัติต่อปืนเพื่อลดการติดขัดลงโดยปราศจากการตรวจสอบถึงสาเหตุการแก้ไขและต้องทำทันทีภายในเวลา 20 นาที

. การปฏิบัติต่อปืนเพื่อลดการติดขัดลงโดยปราศจากการตรวจสอบถึงสาเหตุการแก้ไขและต้องทำทันทีภายในเวลา 20 นาที ในเมื่อลำกล้องมีความร้อนสูงจนเป็นสาเหตุที่ทำให้กระสุนลั่นออกไปได้เอง

. การยิงกระสุนจำนวน 50 นัด ในเวลา 2 นาที อาจทำให้ลำกล้องร้อนสูงพอที่จะเป็นต้นเหตุให้กระสุนลั่น

. ถ้าเกิดการติดขัดขึ้นให้รอคอยประมาณ 10 นาที เพื่อรอดูว่ากระสุนอาจเสื่อมสภาพทำให้ดินปืนทำงานช้า

9. ปก.เอ็ม.60 เมื่อยึดขาหยั่งมีมุมสูงกี่มิลเลียม

. +200 มิลเลียม . -200 มิลเลียม

. +100 มิลเลียม . -100 มิลเลียม

10. ปก.เอ็ม.60 เมื่อปล่อยขาหยั่ง มีมุมสูงกี่มิลเลียม

. +400 มิลเลียม . -400 มิลเลียม

. +445 มิลเลียม . -445 มิลเลียม

11. สายกระสุน ปก.เอ็ม.60 มีกี่นัด

. 50 นัด . 100 นัด

. 150 นัด . 200 นัด

12. ขั้นตอนการถอดประกอบพิเศษที่ไม่อนุญาตให้ระดับหน่วยใช้ถอด สำหรับ ปก.เอ็ม.60 คืออะไร

. การถอดพิเศษชุดเคลื่อนที่ชุดโครงเครื่องลั่นไก

. ชุดลำกล้อง

. ชุดพานท้ายปืนและเครื่องรับแรงถอย

. ชุดโครงลูกเลื่อน

13. ปก.เอ็ม.60 มีมุมกดเมื่อยึดขาหยั่งกี่มิลเลียม

. +100 มิลเลียม . +200 มิลเลียม

. -200 มิลเลียม . +345 มิลเลียม

14. ปก.เอ็ม.60 มีมุมกดเมื่อปล่อยขาหยั่งกี่มิลเลียม

. -400 มิลเลียม . -544 มิลเลียม

. -445 มิลเลียม . -454 มิลเลียม

15. ปก.เอ็ม.60 มุมส่ายบังคับด้วยเรือนควงสูงส่ายกี่มิลเลียม

. 100 มิลเลียม . 200 มิลเลียม

. 400 มิลเลียม . 445 มิลเลียม

16. การยิงกราดของ ปก.เอ็ม.60 ในภูมิประเทศเป็นพื้นระดับหรือลาดเสมอกี่เมตร

. 400 เมตร . 600 เมตร

. 650 เมตร . 800 เมตร

17. ข้อใดกล่าวถึงข้อแตกต่างของ ปพ.86 แบบ เอ็ม.1911 และแบบ เอ็ม.1911 เอ 1 ได้ถูกต้องที่สุด

. ไกด้านหน้าขยายให้ใหญ่ขึ้น

. ห้ามไกสร้างให้ยื่นออกไปรับอุ้งมือยิงขึ้น

. รอยตัดที่โครงปืนดัดแปลงให้สอดนิ้วได้สะดวก

. ที่กล่าวมาไม่มีข้อถูก

18. ปพ.86 ขนาด 45 นิ้ว มีอยู่ 2 แบบ ข้อใดกล่าวถึง ปพ.86 สองแบบนี้ได้ถูกต้อง

. ปพ.86 แบบ เอ็ม.1911 มีระยะยิงไกลสุด 1,640 หลา

. ปพ.86 แบบ เอ็ม.1911 เอ 1 ไกด้านหน้าทำให้เว้ายาวกว่าเดิมและมีลายกันลื่น

. ปพ.86 แบบ เอ็ม.1911 เอ 1 มีระยะยิงหวังผล 50 เมตร

. ปพ.86 แบบ เอ็ม 1911 มีความยาวทั้งกระบอก 8.59 นิ้ว

19. ปพ.86 ความเร็วในการยิงทฤษฎีกี่นัดต่อนาที

. 10 นัด/นาที . 21 – 28 นัด/นาที

. ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ . . ไม่มีข้อถูก

20. ปพ.86 มีแรงเหนี่ยวไกประมาณกี่ปอนด์

. 5 ½ - 6 ½ ปอนด์ . 5 – 6 ½ ปอนด์

. 6 ½ ปอนด์ . ไม่มีข้อถูก

21. ปพ.86 มีอำนาจทะลุทะลวงต่อไม้สนขาวระยะ 25 หลาเท่าไร

. 6 นิ้ว . 8 นิ้ว

. 10 นิ้ว . ไม่มีข้อถูก

22. เครื่องนิรภัยของ ปพ.86 มีกี่อย่าง

. 3 อย่าง . 4 อย่าง

. 5 อย่าง . 6 อย่าง

23. กระสุน ปพ.86 มี 5 ชนิด คือ

. กระสุนธรรมดา, กระสุนส่องวิถี, กระสุนเจาะเกราะ, กระสุนซ้อมรบ, กระสุนหัดบรรจุ

. กระสุนธรรมดา, กระสุนซ้อมรบ, กระสุนระเบิด, กระสุนส่องวิถี, กระสุนลูกปราย

. กระสุนส่องวิถี, กระสุนลูกปราย, กระสุนธรรมดา, กระสุนหัดบรรจุ, กระสุนซ้อมรบ

. กระสุนลูกปราย, กระสุนส่องวิถี, กระสุนเพลิง, กระสุนธรรมดา, กระสุนซ้อมรบ

24. กระสุนชนิดใดไม่มีหัวกระสุน

. กระสุนธรรมดา . กระสุนส่องวิถี

. กระสุนซ้อมรบ . กระสุนลูกปราย

25. ข้อใดไม่ใช่นิรภัยของ ปพ.86

. เลื่อนปืน . การขึ้นนกขั้นที่ 1

. ห้ามไก . ห้ามไกช่วย

26. หลักการทานของ ปพ.86 คือข้อใด

. การสะท้อนถอยหลังของลูกเลื่อน . การสะท้อนถอยหลังของลำกล้อง

. การสะท้อนของโครงปืน . การขึ้นนก

27. ปพ.86 ความเร็วในการยิงทฤษฎีกี่นัดต่อนาที

. 10 นัด/นาที . 21 – 28 นัด/นาที

. ถูกทั้งข้อ . และข้อ . . ไม่มีข้อถูก

28. ปพ.86 มีเกลียวในลำกล้อง 6 เกลียวเวียนซ้าย 1 รอบเกลียวมีความยาวเท่าไร

. 12 นิ้ว . 15 นิ้ว

. 16 นิ้ว . ไม่มีข้อถูก

29. ปพ.86 มีอำนาจทะลุทะลวงในระยะ 25 หลา ประมาณเท่าไร

. ทรายแห้ง 10 นิ้ว . ดินเปียก 8 นิ้ว

. ดินทราย 8 นิ้ว . ไม่มีข้อถูก

30. การถอดประกอบพิเศษหมู่เลื่อนปืนมีชิ้นส่วนกี่ชิ้นส่วน

. 12 ชิ้นส่วน . 9 ชิ้นส่วน

. 3 ชิ้นส่วน . ไม่มีข้อถูก

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

. ปพ.86 ระยะยิงไกลสุดใช้มุม 30 องศา

. เมื่อยิงกระสุนนัดสุดท้ายในซองกระสุนแล้วเลื่อนปืนจะอยู่ในตำแหน่งหน้าสุด

. ปพ.86 มีขนาดกว้างปากลำกล้อง 0.45 นิ้ว

. ไม่มีข้อถูก

32. ปพ.86 มีอำนาจทะลุทะลวงต่อไม้สนขาวระยะ 25 หลาเท่าไร

. 6 นิ้ว . 8 นิ้ว

. 10 นิ้ว . ไม่มีข้อถูก

33. ปลย.เอ็ม.16 เอ 1 มีขนาดกว้างปากลำกล้องกี่นิ้ว

. 0.223 นิ้ว . 1.223 นิ้ว

. 0.244 นิ้ว . 0.233 นิ้ว

34. ปลย.เอ็ม.16 เอ 1 น้ำหนักที่ทำการยิงบรรจุกระสุน 20 นัด หนักเท่าไร

. 6.8 ปอนด์ . 6.5 ปอนด์

. 7.5 ปอนด์ . 7.6 ปอนด์

35. ปลย.เอ็ม.16 เอ 1 เมื่อติดดาบปลายปืนยาวเท่าไร

. 40.25 นิ้ว . 41.25 นิ้ว

. 42.25 นิ้ว . 44.25 นิ้ว

36. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับกระสุนของ ปลย.เอ็ม.16 เอ 1

. กระสุนธรรมดา, กระสุนส่องวิถี, กระสุนซ้อมรบ, กระสุนฝึก

. กระสุนส่องวิถี, กระสุนธรรมดา, กระสุนซ้อมรบ, กระสุนส่องสว่าง

. กระสุนซ้อมรบ, กระสุนฝึกหัดบรรจุ, กระสุนส่องสว่าง, กระสุนธรรมดา

. กระสุนฝึกหัดบรรจุ, กระสุนซ้อมรบ, กระสุนส่องสว่าง, กระสุนธรรมดา

37. การตรวจปืน ปลย.เอ็ม.16 เอ 1 มีกี่ขั้นตอน

. 3 ขั้นตอน . 4 ขั้นตอน

. 5 ขั้นตอน . 6 ขั้นตอน

38. ปลย.เอ็ม.16 เอ 1 ซองกระสุนเปล่า (ชนิด 20 นัด) หนักกี่ปอนด์

. 0.2 ปอนด์ . 0.3 ปอนด์

. 0.4 ปอนด์ . 0.5 ปอนด์

39. การแก้ไขเหตุติดขัดทันทีทันใดของ ปลย.เอ็ม.16 เอ 1 มีลำดับขั้นการปฏิบัติอย่างไร

. ดัน ตบ เล็ง และยิงต่อไป

. ดึง ดัน ตบ เล็ง และยิงต่อไป

. ตบ ดึง ดัน เล็ง และยิงต่อไป

. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

40. การยิงระยะ 300 เมตร 1 คลิ๊กเท่ากับกี่เซนติเมตร

. 6 .. . 7 ..

. 8 .. . 9 ..

41. ในระยะเกินกว่า 100 เมตร 1 คลิ๊กมีค่าเท่ากับเท่าไร

. 1 .. . 2 ..

. 3 .. . 4 ..

42. เมื่อปรับปืนตั้งศูนย์รบในระยะ 25 เมตร ย่อมมีระยะเท่ากับเท่าไร

. 200 เมตร . 150 เมตร

. 250 เมตร . 300 เมตร

43. ท่ายิงใต้แขนเป็นท่ายิงสำหรับการยิงแบบใด

. ฝึกยิง . ซ้อมยิง

. กึ่งอัตโนมัติ . อัตโนมัติ

44. ดาบปลายปืน เอ็ม.7 เอ 1 พร้อมฝักดาบหนักกี่ปอนด์

. 0.6 ปอนด์ . 0.8 ปอนด์

. 0.9 ปอนด์ . 1 ปอนด์

45. ท่านั่งราบสามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 ท่า คือ ท่านั่งราบไขว้ข้อเท้า และอีกท่าหนึ่งคือท่าอะไร

. ท่านั่งราบ . ท่าราบไขว้ขวา

. ท่านั่งราบไขว้ซ้าย . ท่าราบไขว้หัวเข่า

46. ข้อใดท่ายิงอัตโนมัติ

. ท่านอนยิงใช้ขาทราย . ท่ายิงใต้แขน

. ท่ายิงในหลุมบุคคลใช้ขาทราย . ถูกทุกข้อ

47. การฝึกยิงต่อเนื่องฝึกให้ทหารยิงกระสุน 1 นัดภายในกี่นาที

. 2 วินาที . 3 วินาที

. 4 วินาที . 5 วินาที

48. การฝึกยิงต่อเนื่อง กระสุน 1 นัดภายในกี่นาที

. 40 วินาที . 50 วินาที

. 60 วินาที . 55 วินาที

49. ปก.93 มีน้ำหนักส่วนลำกล้องเท่าใด

. 22 ปอนด์ . 24 ปอนด์

. 26 ปอนด์ . 28 ปอนด์

50. คุณลักษณะของ ปก.93 ข้อใดถูกต้อง

. มีเกลียว 8 เกลียวเวียนขวา . มีเกลียว 6 เกลียวเวียนซ้าย

. มีเกลียว 8 เกลียวเวียนซ้าย . มีเกลียว 6 เกลียวเวียนขวา

51. เกลียวภายในลำกล้อง ปก.93 รอบยาวเท่าใด

. 13 นิ้ว . 14 นิ้ว

. 15 นิ้ว . 16 นิ้ว

52. ความเร็วในการยิงของ ปก.93 คือข้อใด

. 400 – 500 นัด/นาที . 450 – 550 นัด/นาที

. 500 – 550 นัด/นาที . 550 – 600 นัด/นาที

53. เครื่องมือที่ใช้ทำการวัดระยะหน้าลูกเลื่อนเป็นเหล็กกล้าท่อนยาวมีลักษณะอย่างไร

. ปลายข้างบางมีอักษร GO ปลายข้างหนามีอักษร GO

. ปลายข้างบางมีอักษร NO GO ปลายข้างหนามีอักษร GO

. ปลายข้างบางมีอักษร GO ปลายข้างหนามีอักษร NO GO

. ปลายข้างบางมีอักษร NO GO ปลายข้างหนามีอักษร NO GO

54. ระยะยิงหวังผลต่อที่หมายบนพื้นดินของ ปก.93 คือข้อใด

. 1,830 เมตรลงมา . 1,830 เมตรขึ้นไป

. 1,380 เมตรลงมา . 1,380 เมตรขึ้นไป

55. ระยะยิงหวังผลต่อที่หมายทางอากาศของ ปก.93 ข้อใดถูกต้อง

. 725 เมตรลงมา . 527 เมตรลงมา

. 275 เมตรลงมา . 257 เมตรลงมา

56. ความมุ่งหมายหลักของการใช้ ปก.93 ข้อใดถูกที่สุด

. สำหรับต่อสู้อากาศยาน . ติดตั้งบนยานพาหนะเท่านั้น

. ถูกทั้ง 2 ข้อ . ผิดทุกข้อ

57. ปก.93 มีน้ำหนักการตั้งยิงเท่าใด

. 120 ปอนด์ . 128 ปอนด์

. 134 ปอนด์ . ผิดทุกข้อ

58. ในการปรับระยะลูกเลื่อน ถ้าใช้เครื่องมือปรับสอดปลายข้าง GO แล้วเข้าไม่ได้ และ NO GO ก็เข้าไม่ได้แสดงว่า

. ระยะหน้าลูกเลื่อนพอดี . ระยะหน้าลูกเลื่อนแน่นเกินไป

. ระยะหน้าลูกเลื่อนหลวมเกินไป . ถูกทุกข้อ

59. ความสามารถของข้อจำกัดของ ปก.93 เมื่อทำการยิง 20 ชุดๆ ละ 25 นัด ต้องให้มีการพักระหว่างชุดเท่าไร

. 30 วินาที . 45 วินาที

. 60 วินาที . 75 วินาที

60. ข้อใดคือกระสุนที่ใช้กับ ปก.93

. กระสุนธรรมดา, กระสุนส่องวิถี, กระสุนพร้อมรบ

. กระสุนส่องวิถี, กระสุนเจาะเกราะเพลิง, กระสุนฝึกหัดบรรจุ

. กระสุนธรรมดา, กระสุนเจาะเกราะ, กระสุนเพลิง

. ถูกทุกข้อ

61. ขีดความสามารถและขีดจำกัดของ ปก.93 เมื่อทำการยิงควรเปลี่ยนลำกล้องใหม่ในกรณีใดถูกต้องที่สุด

. ทำการยิง 75 นัดในชุดแรก

. หลักทำการยิง 20 ชุดๆ ละ 25 นัด พักระหว่างชุด 1 นาที

. หลักทำการยิง 8 ชุดๆ ละ 40 นัด พักระหว่างชุด 1 นาที

. ทำการยิงชุดเดียว 300 นัด

62. วิธีการปรับระยะหน้าลูกเลื่อนสามารถกระทำได้กี่วิธี

. 1 วิธี . 2 วิธี

. 3 วิธี . 4 วิธี

63. การปรับโดยไม่ใช้เครื่องมือเมื่อดึงด้ามคันรั้งลูกเลื่อนมาข้างหลังและข้อแหนบยึดท้ายลำกล้องปืนโผล่มาที่รูแล้ว ต้องทำการคลายลำกล้องออกกี่คลิ๊ก

. 2 คลิ๊ก . 3 คลิ๊ก . 4 คลิ๊ก . 5 คลิ๊ก

64. ระยะยิงไกลสุดของ ปก.93 ประมาณเท่าไร

. 6,300 เมตร . 6,500 เมตร

. 6,600 เมตร . 6,800 เมตร

65. ระยะยิงหวังผลต่อที่หมายบนพื้นดินของ ปก.93 คือข้อใด

. 1,830 เมตรลงมา . 1,830 เมตรขึ้นไป

. 1,380 เมตรลงมา . 1,380 เมตรขึ้นไป

66. ระยะยิงหวังผลต่อที่หมายบนอากาศของ ปก.93 คือข้อใด

. 725 เมตรลงมา . 527 เมตรขึ้นไป . 275 เมตรลงมา . 257 เมตรขึ้นไป

67. ข้อใดถูกต้อง

. ปืน เอ็ม.79 เป็นอาวุธที่มีขนาดน้ำหนักเบา ทำการยิงด้วยการประทับบ่า ประทับเอว ตามระยะใช้สังหารบุคคล

. กว้างปากลำกล้อง 40 มม. บรรจุกระสุนทีละนัดทางท้ายลำกล้อง กระสุนเป็นกระสุนชนิดระเบิดแรงต่ำ

. ระยะยิงในการฝึกควรยิงระยะน้อยกว่า 80 เมตรลงมา

. ระยะยิงหวังผลต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ 355 เมตร เป็นจุด 155 เมตรลงมา

68. ปืน เอ็ม.79 ประกอบด้วยส่วนสำคัญกี่ส่วนอะไรบ้าง

. 4 ส่วน คือ ศูนย์, ลำกล้อง, ไม้รองลำกล้อง, เครื่องลั่นไก

. 4 ส่วน คือ ศูนย์, ลำกล้อง, ไม้รองลำกล้อง, พานท้าย

. 5 ส่วน คือ ศูนย์, ลำกล้อง, ไม้รองลำกล้อง, เครื่องลั่นไก, พานท้าย

. 5 ส่วน คือ ศูนย์, ลำกล้อง, ไม้รองลำกล้อง, เครื่องลั่นไก, ลูกกระสุน

69. ข้อใดถูกต้องที่สุด ศูนย์ของปืน เอ็ม.79 ประกอบด้วย

. ศูนย์หน้าเป็นศูนย์คมมีด

. ศูนย์หลังเป็นศูนย์ตายตัว

. ศูนย์รบเป็นศูนย์ตายตัวอยู่กับแท่นศูนย์หลังบนเรือนมาตราทางระยะ

. ผิดทุกข้อ

70. การถอดประกอบแบ่งการถอดประกอบเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

. 2 ประเภท คือ ถอดในหน้าที่ผู้ใช้และถอดในหน้าที่สรรพาวุธ

. 3 ประเภท คือ ถอดในหน้าที่ผู้ใช้, ถอดในหน้าที่สรรพวุธ, ถอดในหน้าที่นายทหาร

. 2 ประเภท คือ ถอดในหน้าที่ผู้ใช้, ถอดในหน้าที่นายทหาร

. 3 ประเภท คือ ถอดในหน้าที่ผู้ใช้, ถอดในหน้าที่นายทหาร, ถอดในหน้าที่สรรพวุธ

71. การทำงานของเครื่องกลไกปืน เอ็ม.79 แบ่งเป็นกี่ขั้นตอน

. 5 ขั้นตอน . 6 ขั้นตอน

. น่าจะ 4 ขั้นตอน . 7 ขั้นมากกว่า

72. ข้อใดถูกที่สุดในการทำงานของเครื่องลั่นไก

. การทำงานของกระเดื่องยึดลำกล้อง, การทำงานของห้ามไก, การทำงานเมื่อเปิดท้ายลำกล้องและการขึ้นนก, การบรรจุและการปิดท้ายลำกล้อง, การเปิดห้ามไก, การลั่นไกและการยิง

. การทำงานของกระเดื่องยึดลำกล้อง, การเปิดท้ายลำกล้องและการขึ้นนก, การทำงานของห้ามไก, การบรรจุเปิดท้ายลำกล้อง, การเปิดห้ามไก, การลั่นไกและการยิง

. การทำงานของกระเดื่องยึดลำกล้อง, การบรรจุและการเปิดท้ายลำกล้องและการขึ้นนก, การทำงานของห้ามไก, การลั่นไกและการยิง

. ผิดทุกข้อ

73. ข้อใดถูกต้อง

. กระสุน เอ็ม.79 เป็นกระสุนแยก

. กระสุน เอ็ม.79 เป็นกระสุนรวม

. กระสุน เอ็ม.79 เป็นกระสุนแบบกระสุนปืนลูกซอง

. ข้อ . และ . ถูก

74. กระสุน เอ็ม.79 แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆ อะไรบ้าง

. 3 ส่วน คือ ส่วนปลอกกระสุน, ส่วนลูกกระสุน, ส่วนชนวน

. 2 ส่วน คือ ส่วนปลอกกระสุน, ส่วนชนวน

. 3 ส่วน คือ ส่วนปลอกกระสุน, ส่วนชนวน, ส่วนหัวกระสุน

. 2 ส่วน คือ ส่วนปลอกกระสุน, ส่วนลูกกระสุน

75. ชนวนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของกระสุนปืน เอ็ม.79 คือ

. ชนวนแบบ เอ็ม.511, เอ็ม.553

. ชนวนแบบ เอ็ม.552, เอ็ม.553

. ชนวนแบบ เอ็ม.551, เอ็ม.552

. ชนวนแบบ เอ็ม.441, เอ็ม.442

76. ในปัจจุบันกระสุนที่ใช้กับ เอ็ม.79 มีกี่แบบ อะไรบ้าง

. 3 แบบ กระสุนสังหาร, กระสุนส่องสว่าง, กระสุนซ้อมยิง

. 2 แบบ กระสุนสังหาร, กระสุนซ้อมยิง

. 3 แบบ กระสุนสังหาร, กระสุนส่องสว่าง, กระสุนควัน

. 2 แบบ กระสุนสังหาร, กระสุนส่องสว่าง

77. กระสุนสังหารของปืน เอ็ม.79 มีกี่แบบ อะไรบ้าง

. 2 แบบ คือ เอ็ม.381 บี 1 และ เอ็ม.406 อี 1

. 2 แบบ คือ เอ็ม.381 บี 1 และ เอ็ม.402 อี 1

. 2 แบบ คือ เอ็ม.382 บี 1 และ เอ็ม.406 อี 1

. 2 แบบ คือ เอ็ม.402 บี 1 และ เอ็ม.406 อี 1

78. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องเล็งของปืน เอ็ม.79

. ศูนย์ตายตัวอยู่ตอนบนของมาตราทางระยะ

. มาตราทางทิศ สามารถหมุนไปทางซ้ายและทางขวาได้ข้างละ 42 คลิ๊ก

. มาตราทางระยะจะอยู่ที่ตอนบนของมาตราทางทิศ

. ผิดทุกข้อ

79. ข้อใดถูกต้องที่สุด

. ปืน เอ็ม.79 เป็นอาวุธที่ขนาดและน้ำหนักเบา ทำการยิงด้วยการประทับบ่า ประทับเอว ตามระยะใช้สังหารบุคคล

. กว้างปากลำกล้อง 40 มม. บรรจุกระสุนทีละนัดทางท้ายลำกล้อง กระสุนปืนชนิดระเบิดแรงต่ำ

. ระยะยิงในการฝึกไม่ควรยิงระยะน้อยกว่า 80 เมตรลงมา

. ระยะยิงหวังผลต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่ 355 เมตร เป็นจุด 155 เมตรลงมา

80. ข้อใดถูก

. ชนวนแบบ เอ็ม.551 ใช้กับกระสุนสังหาร เอ็ม.406

. ชนวนแบบ เอ็ม.551 ใช้กับกระสุนซ้อมยิง เอ็ม.382

. ชนวนแบบ เอ็ม.551 ใช้กับกระสุนสังหาร เอ็ม.381

. ชนวนแบบ เอ็ม.551 ใช้กับกระสุนซ้อมยิง เอ็ม.381

81. ส่วนประกอบชนวนมีกี่ส่วน

. 4 ส่วน . 5 ส่วน

. 6 ส่วน . 3 ส่วน

82. กระสุนสังหารของปืน เอ็ม.79 มีกี่แบบ อะไรบ้าง

. 2 แบบ คือ เอ็ม.381 บี 1 และ เอ็ม.406 อี 1

. 2 แบบ คือ เอ็ม.382 บี 1 และ เอ็ม.402 อี 1

. 2 แบบ คือ เอ็ม.382 บี 1 และ เอ็ม.406 อี 1

. 2 แบบ คือ เอ็ม.402 บี 1 และ เอ็ม.406 อี 1

83. ท่ายิง เอ็ม.79 มีกี่ท่า อะไรบ้าง

. 4 ท่า ท่ายืนยิง, ท่าประทับใต้รักแร้, ท่าประทับสะโพก, ท่านอนยิง

. 5 ท่า ท่ายืนยิง, ท่านั่งราบยิง, ท่าประทับสะโพกยิง, ท่านั่งคุกเข่ายิง, ท่านอนยิง

. 4 ท่า ท่ายืนยิง, ท่านั่งราบยิง, ท่านั่งคุกเข่ายิง, ท่านอนยิง

. 5 ท่า ท่ายืนยิง, ท่านั่งราบยิง, ท่านั่งสูงยิง, ท่านั่งคุกเข่ายิง, ท่านอนยิง

84. ปก.เบา 88 เอ็ม.37 ความเร็วสูงสุดในการยิง 400 – 500 นัด/นาที ในการยิงเป็นชุดๆ กี่นัด

. 20 – 30 นัด . 15 – 20 นัด

. 25 – 30 นัด . 20 – 25 นัด

85. ระยะยิงไกลสุดและระยะยิงหวังผลของ ปก.เบา 88 เอ็ม.37 เท่ากับ

. 3,000 หลา, 1,000 หลา . 3,500 หลา, 900 หลา

. 3,000 เมตร, 1,000 เมตร . 3,500 เมตร, 900 เมตร

86. ชิ้นส่วนใดไม่อยู่ในหมู่ฝาปิดห้องลูกเลื่อน

. ขอรั้งกระสุน . แหนบกอขอรั้งกระสุน

. โครงเลื่อนสายกระสุนและแหนบ . คันเลื่อนสายกระสุน

87. การปรับระยะหน้าลูกเลื่อนทำได้ 2 วิธี คือ เมื่อยังไม่ประกอบปืนและในการปรับเมื่อประกอบปืนแล้ว หลังจากที่คลายลำกล้องปืนออกจากส่วนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสุด (โครงต่อท้ายลำกล้องเลื่อนไปชนแท่นรับลำกล้อง) จะต้องคลายลำกล้องหรือขันอีกกี่คลิ๊ก

. คลายลำกล้องอีก 1 คลิ๊ก . ขันลำกล้องเข้าอีก 1 คลิ๊ก

. คลายลำกล้องอีก 2 คลิ๊ก . ขันลำกล้องเข้าอีก 2 คลิ๊ก

88. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานของ ปก.เบา 88 ได้ถูกต้อง

. การป้อนกระสุน, การบรรจุกระสุน, การขัดกลอน, การขึ้นนก, การลั่นไก, การปลดกลอน, การรั้งปลอก, การคัดปลอก

. การป้อนกระสุน, การบรรจุกระสุน, การขัดกลอน, การลั่นไก, การปลดกลอน, การรั้งปลอก, การคัดปลอก, การขึ้นนก

. การป้อนกระสุน, การบรรจุกระสุน, การขัดกลอน, การปลดกลอน, การลั่นไก, การรั้งปลอก, การคัดปลอก, การขึ้นนก

. การป้อนกระสุน, การบรรจุกระสุน, การขัดกลอน, การขึ้นนก, การปลดกลอน, การลั่นไก, การรั้งปลอก, การคัดปลอก

89. สาเหตุที่ติดขัดของอาวุธที่สำคัญ ได้แก่

. ปืนไม่ป้อนกระสุน, ปืนไม่ลั่นกระสุน, เครื่องกลไกทำงานไม่สะดวก

. ปืนไม่ป้อนกระสุน, ปืนไม่ลั่นกระสุน, ปืนไม่ขึ้นนก

. ปืนไม่บรรจุกระสุน, ปืนไม่คัดปลอก, ปืนไม่ปลดกลอน

. ถูกทุกข้อ

90. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการยิงที่หมายของ ปก.ร่วมแกน ขณะที่รถถังเคลื่อนที่

. เมื่อเคลื่อนที่เข้าที่หมายให้ทำการยิงด้านไกลก่อน

. เมื่อเคลื่อนที่ออกห่างที่หมายให้ทำการยิงจากด้านใกล้ก่อน

. เมื่อเคลื่อนที่เข้าหาให้ทำการยิงด้านใกล้ก่อน

. ข้อ . และข้อ . ถูก

91. กระสุนส่องวิถีของ ปก.ร่วมแกน เมื่อยิงออกไปแล้ว แสงส่องสว่างวิถีจะดับที่เท่าใด

. 1,200 หลา . 1,100 หลา

. 1,000 หลา . 900 หลา

92. กระสุน ปก.ร่วมแกน มีกี่ชนิด อะไรบ้าง

. 3 ชนิด ธรรมดา, ส่องวิถี, ซ้อมรบ

. 4 ชนิด ธรรมดา, ส่องวิถี, เจาะเกราะ, ซ้อมรบ

. 5 ชนิด ธรรมดา, ส่องวิถี, เจาะเกราะ, ซ้อมรบ, หัดบรรจุ

. 6 ชนิด ธรรมดา, ส่องวิถี, เจาะเกราะ, เจาะเกราะเพลิง, ซ้อมรบ, หัดบรรจุ

93. เป้าหมายที่ ปก.ร่วมแกน ทำการยิงได้ ได้แก่อะไรบ้าง

. เป้าหมายที่มีเกราะบาง, หน่วยทหาร . เป้าหมายที่ไม่มีเกราะป้องกันตัว

. ถูกทั้งข้อ . และข้อ . . ข้อ . ผิด ข้อ . ถูก

94. คำสั่งยิง ปก.ร่วมแกน ในหัวข้อชนิดกระสุน ใช้คำว่าอะไร

. ขนาดสามสิบ . ร่วมแกน

. ขนาดสามสิบหรือร่วมแกนก็ได้ . ไม่ต้องสั่งยิงได้เลย

95. องค์ประกอบสำคัญของคำสั่งยิง ปก.ร่วมแกน มีกี่หัวข้อ

. 4 หัวข้อ . 5 หัวข้อ

. 3 หัวข้อ . ใช้เช่นเดียวกับหัวข้อองค์ประกอบคำสั่งยิง ปถ.

96. เมื่อเป้าหมายอยู่ด้านข้างและขนานกับทิศทางเคลื่อนที่ของรถถัง การปรับการยิงให้กระทำต่อชายด้านใดของเป้าหมาย

. ด้านใกล้ . ด้านไกล

. ด้านขวา . ด้านซ้าย

97. เมื่อเป้าหมายอยู่ด้านข้างและตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถถัง การปรับการยิงให้กระทำต่อชายด้านใดของเป้าหมาย

. ด้านใกล้ . ด้านไกล

. ด้านขวา . ด้านซ้าย

98. การปรับเครื่องแม่เหล็กลั่นไก ปก.ร่วมแกน จะต้องให้มีช่องว่างระหว่างปุ่มแกนแม่เหล็กลั่นไกกับไก ปก.ร่วมแกนเท่าใด

. 1/8 นิ้ว . 1/12 นิ้ว

. 1/16 นิ้ว . 1/32 นิ้ว

99. ชิ้นส่วนใดต่อไปนี้เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในหมู่ลูกเลื่อน

. คันขึ้นนก . เข็มแทงชนวน

. กระเดื่องไก . ถูกทุกข้อ

100. การถอดประกอบแบบละเอียดของ ปก.ร่วมแกน สามารถทำการถอดได้กี่หมู่อะไรบ้าง

. 3 หมู่ หมู่ลูกเลื่อน, หมู่โครงลูกเลื่อน, หมู่โครงต่อท้ายลำกล้อง

. 4 หมู่ หมู่ลูกเลื่อน, หมู่โครงลูกเลื่อน, หมู่โครงต่อท้ายลำกล้อง, หมู่ฝาปิดห้องลูกเลื่อน

. 3 หมู่ หมู่เลื่อนปืน, หมู่โครงลูกเลื่อน, หมู่โครงต่อท้ายลำกล้อง

. ไม่มีข้อใดถูก

101. ข้อใดกล่าวถึงคุณลักษณะของ ปพ.86 ไม่ถูกต้อง

. ป้อนกระสุนด้วยซองกระสุน

. ทำงานด้วยแรงสะท้อนถอยหลังของลำกล้อง

. มีขนาดความกว้างปากลำกล้อง 45 นิ้ว

. ทำการยิงได้แบบกึ่งอัตโนมัติ

102. ข้อแตกต่างของ ปพ.86 แบบ อ็ม 1911 และ แบบ เอ็ม 1911 เอ 1 คือ

. การทำงาน . ระยะยิง

. รูปร่าง . ถูกทุกข้อ

103. ปพ.86 เมื่อใช้ทำการยิงระยะยิงไกลสุดจะใช้มุมยิงเท่าไร

. 10 องศา . 24 องศา

. 28 องศา . 30 องศา

104. ปพ.86 พร้อมซองกระสุนและกระสุน 7 นัด หนักเท่าไร

. 1.147 กก. . 2.437 ปอนด์

. ถูกทั้งข้อ ก.และข้อ ข. . ไม่มีข้อถูก

105. ชิ้นส่วนใดของ ปพ.86 ที่ไม่ควรถอดโดยไม่จำเป็น

. ห้ามไก . ชิ้นส่วนในเหล็กปิดท้ายโครงปืน

. ขอรั้งปลอกกระสุน . เหล็กคัดปลอก

106. ปพ.86 ศูนย์หน้าสูงเท่าไร

. 0.5596 นิ้ว . 0.5597 นิ้ว

.0.5598 นิ้ว . 0.5978 นิ้ว

107. ถ้าจำเป็นต้องเก็บ ปพ.86 ไว้ในซองหนังจะต้องปฏิบัติดังนี้

. ทำความสะอาดก่อน . ชโลมน้ำมันบางๆ

. ชะโลมน้ำมันหนาๆ . ที่กล่าวมาแล้วถูกทุกข้อ

108. เป้าของ ปพ.86 แบบ เอ็ม 1911 มีกี่แบบ

. 3 แบบ . 4 แบบ

. 5 แบบ . 6 แบบ

109. การยิงกระสุนลูกปรายของ ปพ.86 ให้มีการคัดปลอกจะต้องทำอย่างไร

. ทำความสะอาดก่อนการยิง . ชะโลมน้ำมันบางๆ

. ทำความสะอาดกระสุน . ต้องปลดซองกระสุนออกก่อนทำการยิง

110. ความเร็วในการยิง ปพ.86 ขึ้นอยู่กับอะไร

. อุณหภูมิ . ชนิดของกระสุน

. ความชำนาญของผู้ใช้ . ท่ายิง

111. ฝาครอบลำกล้อง ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 มีช่องระบายความร้อนด้านบนกี่ช่อง

. 8 ช่อง . 9 ช่อง

. 10 ช่อง . 11 ช่อง

112. ฝาครอบลำกล้อง ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 มีไว้เพื่ออะไร

. เพื่อให้อากาศเข้าหมุนเวียนรอบลำกล้อง

. ป้องกันท่อแก๊ส ไม่ให้เกิดชำรุด

. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข. . ไม่มีข้อถูก

113. ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 มีการทำงานอย่างไร

. ทำงานด้วยความร้อนระบายความร้อนด้วยอากาศ

. ทำงานด้วยความร้อนระบายความร้อนด้วยแก๊ส

. ทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยอากาศ

. ทำงานด้วยแก๊สระบายความร้อนด้วยลม

114. ดาบปลายปืน ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 เป็นแบบใด

. เอ็ม 5 . เอ็ม 6

. เอ็ม 7 . เอ็ม 150

115. ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 ทั้งกระบอกพร้อมด้วยปลอกลดแสงยาวกี่นิ้ว

. 35 นิ้ว . 36 นิ้ว

. 37 นิ้ว . 39 นิ้ว

116. ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 ศูนย์หลังเป็นศูนย์กระดก มีช่องเล็งกี่ช่อง

. 1 ช่อง . 2 ช่อง

. 3 ช่อง . 4 ช่อง

117. ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 ระยะยิงตั้งแต่ 0 – 300 เมตร ตั้งศูนย์ชนิดใด

. ศูนย์ปกติ . ศูนย์ตัว L

. ศูนย์ช่องเล็งใหญ่ . ศูนย์หลัง

118. การปรับมุมทิศจะปรับที่ส่วนใดของปืน ปลย.เอ็ม 16 เอ 1

. ศูนย์หลัง . ศูนย์หน้า

. ด้านขวาของศูนย์หลัง . ไม่มีข้อถูก

119. ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 ความเร็วต้นของกระสุนมีค่าเท่าไร

. 3,520 ฟุต / นาที . 2,350 ฟุต / นาที

. 2,530 ฟุต / นาที . 3,250 ฟุต / นาที

120. ปลย.เอ็ม 16 เอ 1 มีความเร็วในการยิงเท่าไร

. 500 – 600 นัด / นาที . 600 – 700 นัด / นาที

. 700 – 800 นัด / นาที . 800 – 900 นัด / นาที

121. หลักการทำงานของ ปก.เอ็ม 60 ข้อใดผิด

. เป็นอาวุธกึ่งอัตโนมัติทำงานด้วยแก๊ส ป้อนกระสุนด้วยสายกระสุน

. ระบายความร้อนด้วยอากาศ จัดระยะหน้าลูกเลื่อนแบบตายตัว

. เปลี่ยนลำกล้องได้รวดเร็ว มีลำกล้องที่ได้รับจ่ายพร้อมปืน 2 ลำกล้อง

. ป้อนกระสุนด้วยสายกระสุนโลหะชนิดข้อต่อและเป็นอาวุธยิงจากหน้าลูกเลื่อนเปิด

122. กระสุนของ ปก.เอ็ม 60 ข้อใดถูกที่สุด

. กระสุน 1 สาย บรรจุ 100 นัด มีอยู่ในชุดพลประจำปืน 600 นัด

. ขนาด 7.62 มม. มี 6 ชนิด การลุกไหม้ของส่องวิถีประมาณ 900 เมตร

. พลกระสุนและพลยิงผู้ช่วยจะนำกระสุนชนิดกระเป๋าผ้าติดตัวไปไม่น้อยกว่า 1 สาย

. กระสุนเจะเกราะ และกระสุนเจาะเกราะเพลิง ปัจจุบัน ทบ. กำหนดให้ใช้ในการฝึกได้

123. รายละเอียด ปก.เอ็ม 60 ในข้อใด ที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

. ความยาวของปืน 42 1/3 นิ้ว

. ความสูงของปืนเมื่อติดขาหยั่งเอ็ม 122 เท่ากับ 26 1/2 นิ้ว

. เฉพาะปืนหนัก 32 ปอนด์ . ระยะยิงไกลสุด 3,725 เมตร

124. ปก.เอ็ม 60 มีอัตราการยิงเร็วสูงสุดกี่นัด/นาที

. 200 นัด/นาที . 300 นัด/นาที

. 500 นัด/นาที . 550 นัด/นาที

125. ระยะยิงหวังผล ปก.เอ็ม 60 เท่าใด

. 1,000 เมตร . 1,100 เมตร

. 1,000 หลา . 1,100 หลา

126. สาเหตุของ ปก.เอ็ม 60 ไม่ทำงานมี 2 ประการ คือ

. กระสุนผิดรูปและลำกล้องสกปรก

. พลประจำปืนปฏิบัติไม่ถูกต้องและขาดการหล่อลื่น

. การทำงานของปืนฝืดช้าและการทำงานของปืนติดต่อกันเรื่อย

. ไม่มีข้อใดถูก

127. กระสุน ปก.เอ็ม 60 มีกี่ชนิด

. 7 ชนิด . 6 ชนิด

. 5 ชนิด . 4 ชนิด

128. กระสุนชนิดใดของ ปก.เอ็ม 60 ที่ไม่อนุมัติให้ใช้เพื่อฝึก

. กระสุนซ้อมรบและกระสุนเจาะเกราะ

. กระสุนเจาะเกราะและกระสุนเจาะเกราะเพลิง

. กระสุนเจาะเกราะเพลิงและกระสุนส่องวิถี

. กระสุนส่องวิถีและกระสุนฟอสฟอรัส

129. การถอดชุดลำกล้องปืน ปก.เอ็ม 60 ข้อใดห้ามถอด

. แป้นเกลียวกระบอกสูบ . ลูกสูบ

. จุกเกลียวรูแก๊ส . หัวต่อกระบอกสูบ

130. การบำรุงรักษา และทำความสะอาด ปก.เอ็ม 60 การตรวจจะเริ่มต้นเมื่อ ได้ถอดปืนออกมาเป็นชิ้นส่วนใหญ่ๆกี่ชิ้นส่วน

. 4 ชิ้นส่วน . 5 ชิ้นส่วน

. 6 ชิ้นส่วน . 7 ชิ้นส่วน

131. เครื่องปรับจังหวะการยิง ปก.93 จะเป็นแผ่นโลหะบางๆ 2 แผ่นมีลักษณะอย่างไรถูกต้องที่สุด

. แผ่นบางกำกับไว้ว่า NO FIRE แผ่นหนากำกับไว้ว่า FIRE

. แผ่นบางกำกับไว้ว่า FIRE แผ่นหนากำกับไว้ว่า NO FIRE

. แผ่นบางกำกับไว้ว่า FIRE แผ่นหนาไม่มีอักษรกำกับ

. แผ่นบางกำกับไว้ว่า NO FIRE แผ่นหนาไม่มีอักษรกำกับ

132. ­ขณะที่เครื่องวัดระยะหน้าลูกเลื่อนยังสอดอยู่ที่หน้าลูกเลื่อน สิ่งที่ต้องระวังคือ

. อย่าปิดฝาห้องลูกเลื่อน . อย่าลั่นไก

. อย่าบรรจุกระสุน . ผิดทุกข้อ

133. แท่นศูนย์และรูปใบศูนย์ของชุดศูนย์ประณีต ปก.93 ซึ่งใบศูนย์นี้จะทำเครื่องหมายแบ่งไว้ตั้งแต่ 50 – 250 เมตร ทุกๆระยะ 50 เมตร จะมีเส้นขีดย่อยแสดงไว้และจะมีตัวเลขกำกับไว้ที่ระยะเท่าใด

. 50,100 เมตร . 100,150 เมตร

. 100,200 เมตร . 100,250 เมตร

134. ความยาวของ ปก.93 ทั้งกระบอกยาวเท่าไร

. 24 นิ้ว . 25 นิ้ว

. 45 นิ้ว . 65 นิ้ว

135. ปก.93 เมื่อลั่นไกและกระสุนระเบิดขึ้น ขณะที่ลูกกระสุนเคลื่อนออกจากลำกล้อง แรงสะท้อนถอยหลังจะดันส่วนเคลื่อนที่มาข้างหลังประมาณเท่าใด กลอนลูกเลื่อนจึงจะดันกลับลงบนแท่นบังคับกลอนลูกเลื่อน

. 2/3 นิ้ว . 3/4 นิ้ว

. 1/3 นิ้ว . 1/4 นิ้ว

136. ปก.93 แหนบเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังจะอัดตัวเข้าไปในโครงเครื่องผ่อนแรงสะท้อนถอยหลังเมื่อการสะท้อนถอยหลังของลำกล้องปืนและโครงต่อท้ายลำกล้องปืน ถอยหลังมาประมาณเท่าไร

. 1 1/8 นิ้ว . 1 1/4 นิ้ว

. 2 1/4 นิ้ว . 2 1/8 นิ้ว

137. ปก.ร่วมแกน สามารถทำการยิงต่อเป้าหมายเป็นพื้นที่และเป้าหมายเป็นจุด ถ้ายิงเป้าหมายเป็นจุด จะยิงในระยะเท่าไร

. ๙๐๐ หลา . ,๐๐๐ หลา

. ,๑๐๐ หลา . ,๒๐๐ หลา

138. เกลียวภายในลำกล้องของ ปก.ร่วมแกน มีกี่เกลียว

. ๖ เกลียวเวียนขวา . ๔ เกลียวเวียนขวา

. ๖ เกลียวเวียนซ้าย . ๘ เกลียวเวียนขวา

139. ขณะทำการยิง ปกบ.๘๘ เกิดการติดขัดหรือปลอกกระสุนขาด สาเหตุเพราะอะไร

. ระยะหน้าลูกเลื่อนห่างเกินไป . ระยะหน้าลูกเลื่อนชิดเกินไป

. ระยะหน้าลูกเลื่อนไม่ถูกต้อง . กระสุนชำรุด

140. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับมาตรฐานของ ปกบ.๘๘ เอ็ม.๓๗

. กว้างปากลำกล้อง .50 นิ้ว ความยาวปากลำกล้อง 24 นิ้ว

. กว้างปากลำกล้อง .30 นิ้ว ความยาวปากลำกล้อง 31 นิ้ว

. กว้างปากลำกล้อง .30 นิ้ว มีเกลียว 4 เกลียว เวียนซ้าย

. กว้างปากลำกล้อง .30 นิ้ว ความยาวปากลำกล้อง 24 นิ้ว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น